1. احسان اسلامیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارزش غذایی سبوس گندم کارخانجات آرد استان خراسان رضوی در تابستان و زمستان و تاثیر جایگزینی سبوسهای تابستانه بجای جو، بر عملکرد بزهای شیری سانن , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷
 2. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , آمنه اسکندری تریقان , یونس اسماعیلی جامی , اثر کاربرد بنتونیت سدیم بر تولید شیر ، قابلیت هضم و مصرف خوراک گاو های شیرده ی هولشتاین تغذیه شده با سیلاز یونجه آلوده به افت کش فوزالون , علوم دامی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۵۵-۶۸
 3. کاظم قربان پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بوته طالبی سیلو شده در شرایط برون تنی و اثر تغذیه آن بر عملکرد بره های افشاری , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۲۷-۱۳۷
 4. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاو های شیرده ی هولشتاین , Iranian Journal of Applied Animal Science , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱-۱۲
 5. محمد علی خراشادی زاده , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه طولانی مدت کلرید کادمیوم بر غلظت آن در بافتها، ادرار و مدفوع و غلظت عناصر آهن، روی و مس در بافتهای گوسالههای نر هلشتاین , تحقیقات تولیدات دامی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۱-۱۱
 6. سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول , ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۵۶۹-۵۸۳
 7. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده و هسته انار بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، فعالیت آنزیمی و فاکتورهای التهابی خون بزهای سانن پیرامون زایش , علوم دامی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۹۱-۲۱۰
 8. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال , Iranian Journal of Applied Animal Science , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱-۱۷
 9. رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر محصولات فرعی پسته و دانه کلزا برگوارش پذیری مواد مغذی و برخی متابولیت های خون در گوسفند بلوچی , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۸
 10. علی رزاقی , رضا ولی زاده , محمد ترحمی , ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور(Aeluropus littoralis) , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱-۱۱
 11. علی رزاقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۱۲۱-۱۴۱
 12. هادی قربانی فارمد , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مجتبی یاری , ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۸۶-۲۹۴
 13. حمید تقوی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی دمایی ) - THI ) , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۹۵-۳۰۳
 14. حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی گوانگ یو , مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز ) FTIR ( و آنالیز چند متغیره , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۰۴-۳۱۱
 15. سیداحسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , بررسی ویژگی های شیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی هسته انار و برخی تفاله‌های گیاهی در تقابل با پراکسیداسیون حرارتی روغن سویا در فرآوری خوراک , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۷-۵۹
 16. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی , تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلیاتیلنگلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۲۷-۲۳۸
 17. رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدایی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , عین الله عبدی قزلجه , تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیتهای خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه بزهای شیرده سانن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۲۳۹-۲۴۷
 18. رضا ولی زاده , رشید صفری , سید احسان غیاثی , حمیدرضا عشقی زاده , تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان) , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۵۷-۱۶۴
 19. علیرضا ایوبی , رضا ولی زاده , جواد آرشامی , زهرا موسوی , تأثیر عصاره آبی- الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴, صفحه ۱۷۳-۱۸۰
 20. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۶۶-۷۸
 21. وحید کاردان , محمد حسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , همایون فرهنگ فر , تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روشهای درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳۲-۴۴
 22. مرتضی کردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی خصوصیات تخمیری تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات , پژوهش در نشخوارکنندگان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۱۷-۳۲
 23. رضا ولی زاده , مهدی محمودی ابیانه , رضا گنجوی , تأثیر تنش شوری بر ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱-۱
 24. رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱۱۹-۱۲۶
 25. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۲۵-۳۳۴
 26. صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین , Iranian Journal of Applied Animal Science , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۳۲۵-۳۳۴
 27. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , علیرضا شهدادی , تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۹۰-۲۰۰
 28. محسن کاظمی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , رضا افشاری , آزاده صنعی , تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۲۰۱-۲۰۹
 29. فریدون ملتی , ندا نقدی , رضا ولی زاده , ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۴۷-۱۵۶
 30. محمدمهدی محقی , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۳۹-۴۷
 31. رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , غلامرضا داشاب , داود علی ساقی , مریم قلی زاده , بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915 ILSTS و 45 LGB ،BMS1350در گوسفندان نژاد بلوچی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۶-۶۱
 32. محمد نوروزی ابدال آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , مجتبی طهمورث پور , مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ههای لیپوژنیک یاگلوکوژنیک در دوره قبل از زایش , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۴۳-۵۴
 33. محمد نوروزی ابدال آبادی , رضا ولی زاده , علیرضا هروی موسوی , محسن دانش مسگران , مجتبی طهمورث پور , مقایسه عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری تغذیه شده با جیر ه های لیپوژنیک یا گلوکوژنیک در دوره قبل از زایش , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۹۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۴۳-۵۴
 34. علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسائی , اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assafoetida) بر پارامترهای خون و هیستوپاتولوژی بیضه در رت های نر ویستار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۳۱۰-۳۱۵
 35. مرتضی چاجی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , طاهره محمد آبادی , مطالعه ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آ نها در تغذیه نشخوارکنندگان , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۲۹۸-۳۱۰
 36. رشید صفری , رضا ولی زاده , رسول کدخدائی , بی بی نرجس علم الهدی , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , بررسی مقاومت ریزکپسول های روغن ماهی در شرایط شکمبه و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۲۶۵-۲۷۳
 37. ملک حسین دلاور , عبدالمنصور طهماسبی , رضا ولی زاده , تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه های شیمیایی سیلاژ یونجه , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۳۷-۱۴۴
 38. حمید آریان نژاد , محمدرضا نصیری , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , احمد آسوده , شاهرخ قوتی رودسری , کلونینگ، بررسی خصوصیات ملکولی و پیش بینی بیان مجازی ژن فیتازphyC از باسیلوس سابتیلیس , بیوتکنولوژی کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۱۹-۳۳
 39. امیر مختارپور , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۵۵-۶۲
 40. وحید کاردان مقدم , محمد حسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , همایون فرهنگ فر , تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی , تحقیقات دام و طیور , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۳۵-۴۸
 41. احمد حسن آبادی , رضا ولی زاده , محمدمهدی محقی , حسنا حاجاتی , عبدالمنصور طهماسبی , تأثیر منابع مختلف مانان الیگوساکارید بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ویسکوزیته محتویات هضمی روده جوجه‌های گوشتی , پژوهش های تولیدات دامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۲۴-۳۴
 42. رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , بلال صادقی , شاهرخ قوتی رودسری , علی جوادمنش , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی D- loop و Cyt-b توالی میتوکندری درDNA گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۴۴۴-۴۵۲
 43. رضا ولی زاده , محمدرضا نصیری , بلال صادقی , شاهرخ قوتی رودسری , علی جوادمنش , تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۴۴۴-۴۵۲
 44. محمد علی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۵۰-۲۵۹
 45. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۷, صفحه ۲۶۶-۲۷۳
 46. رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی , تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۱۶۶-۱۷۰
 47. رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی , تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۴, صفحه ۱۵۹-۱۶۵
 48. امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی , اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و پروتئینهای خون موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸۹-۹۴
 49. مهدی بهگر , رضا ولی زاده , محمدمیرزایی , عباسعلی ناصریان , تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علوفه یونجه بر الیاف مؤثر فیزیکی جیره، فعالیت جویدن و تولید شیر در گاوهای شیری , علوم دامی ایران , دوره ( ۴۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۳۳۱-۳۴۲
 50. محمدرضا نصیری , رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , علی جوادمنش , صاحب فروتنی فر , بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۶۳-۱۷۰
 51. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل , اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۵۳-۵۹
 52. جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری , تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۸, صفحه ۱۴۸-۱۵۵
 53. علی حسین خانی , رضا ولی زاده , سیدعلیرضا وکیلی , ارتباط اندازه قطعات یونجه و سطوح مختلف ماده خشک جیره با برخی شاخصهای متابولیکی ورفتاری مرتبط با سلامت دام در گاوهای شیرده هلشتاین , پژوهش های علوم دامی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۷, صفحه ۷۸-۸۷
 54. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل , اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴, صفحه ۵۹-۵۳
 55. رشید صفری , رضا ولی زاده , جواد بیات کوهسار , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۹۱-۹۹
 56. عطیه بهلولی قائن , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , علوم آب و خاک , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۱۶۷-۱۸۰
 57. مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۶۷-۷۵
 58. محمدرضا نصیری , رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , علیرضا هروی موسوی , محمدهادی سخاوتی , بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۹۹-۱۰۷
 59. مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , محمدرضا نصیری , علی شریف , بررسی چند شکلی ژن کالپین به روش PCR- SSCP وارتباط آن با افزایش وزن روزانه در گوسفند بلوچی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲
 60. علیرضا کوچکی , بهمن يزدي صمدي , داريوش مظاهري , رضا ولی زاده , عبدالمجید رضائی , پرویز وجدانی , امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور , نامه فرهنگستان علوم , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۷۷-۲۳۷
 61. فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر بخار آب تحت فشار بر ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری شکمبه ای پیت نیشکر و عملکرد پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار در تغذیه بزهای شیرده سانن , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۵۲-۵۷
 62. پیام وهمنی , حسن نصیری مقدم , جواد آرشامی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تعیین ارزش خوراکی محصولات فرعی پسته و کاربرد آن در پرورش گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹, صفحه ۲۰۱-۲۱۰
 63. رضا ولی زاده , مجتبی طهمورث پور , سیدحسن مرعشی , اثر سطوح مختلف گاز دی اکسید گوگرد(SO2) وهیدروکسید سدیم NAOH)) بر تجزیه پذیری وترکیب شیمیایی کاه گندم , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۹
 64. سمانه قاسمی , عباسعلی ناصریان , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , حسن نصیری مقدم , تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۱۷۹-۱۸۹
 65. نوروزیان , رضا ولی زاده , عزیزی , هدایتی , عباسعلی ناصریان , افتخار شاهرودی , غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۲۶۷-۲۷۴
 66. علی اصغر اسلمی نژاد , محمدرضا نصیری , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , علی جوادمنش , امیر نوروزی , علی سامعی , حیدر قیاسی , بررسی چندشکلی ژنتیکی ژن‌های کاندیدا در گوسفند قره گل , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۲۱-۲۹
 67. محسن ساری , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , محمدرضا امامی , سمیه سالاری , مقایسه جیره حاوی کنجاله سویا با دانه کامل آن و مکمل نیاسین در تغذیه گاو های شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیر دهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶, صفحه ۷۷-۹۰
 68. رضا ولی زاده , علی حسین خانی , عباسعلی ناصریان , مجتبی طهمورث پور , سیدعلیرضا وکیلی , مهدی بهگر , تشخیص، درجه بندی لنگش و ارتباط آن با عارضه های سُمی و تعیین عوامل موثر بر بروز آن , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۵, صفحه ۳۱۷-۳۲۸
 69. علیرضا بیات , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۴, صفحه ۱۳۹-۱۵۴
 70. اکبر تقی زاده , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای ماده خشک ، پروتئین خام و اسیدهای آمینه برخی از منابع پروتئینی با استفاده از روش کیسه نایلونی متحرک , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۳, صفحه ۱۷۹-۱۸۸
 71. یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , حسن عاقل , تاثیر کاهش اندازه قطعات یونجه خشک برمیزان فیبر موثر فیزیکی واثر آن بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۲۳۹-۲۴۸
 72. رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مطالعه خصوصیات شیمیایی علوفه ذرت تخمیر شده و عمل آوری شده با اوره یا آمونیاک و اثر آن بر عملکرد گاوهای شیرده در اواسط شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱
 73. مجتبی طهمورث پور , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۱, صفحه ۷۶-۶۹
 74. رضا ولی زاده , صفری , فریدون افتخارشاهرودی , مجتبی طهمورث پور , سیدحسن مرعشی , خصوصیات فیزیکی ، ترکیب شیمیایی وتجزیه پذیری تفاله خشک گوجه فرنگی در گوسفند بلوچی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲
 75. سعید سبحانی راد , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , فریدون افتخارشاهرودی , مهدی بهگر , مجتبی طهمورث پور , تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیا بر تولید و ترکیب شیر و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۵۳-۶۰
 76. اسداله تیموری یانسری , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , کریستسنس دیوید , فریدون افتخارشاهرودی , تعیین اثرات اندازه ذرات و جرم حجمی یونجه بر خصوصیات فیزیکی یونجه، جیره مصرفی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۴
 77. رضا ولی زاده , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , تأثیر تخم پنبه آسیاب شده حرارت دیده میتونین و لیزین محافظت شده بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین، مجله علوم و صنایع کشاورزی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۱۰
 78. رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , محمدحسن شالچی طوسی , حسن عاقل , مجتبی طهمورث پور , کاربرد محدودیت خوراکی ورشد جبرانی در بره های بلوچی , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹
 79. مجتبی حسن پور , فریدون افتخارشاهرودی , رضا ولی زاده , برآورد پارامترهای ارثی برای صفات وزن در گوسفند بلوچی , علوم کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۵
 80. محمدحسن فتحی نسری , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , علی نیکخواه , محمدرضا امامی , علیرضا هروی موسوی , اثر حرارت دادن بر ترکیب شیمیایی، بخشهای نیتروژن دار ، ضرایب تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای-روده ای ماده خشک و پروتیین خام دو واریته(سحر و ویلیامز) دانه کامل سویا , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲, صفحه ۲۳-۳۵
 81. محسن دانش مسگران , محمدحسن فتحی نسری , رضا ولی زاده , ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۸۱-۱۹۰
 82. رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۵, صفحه ۶۱-۶۷
 83. علیرضا فروغی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , تاثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۲, صفحه ۱۸۱-۱۹۵
 84. محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , فریدون افتخارشاهرودی , اکبر تقی زاده , بررسی مدل هضمی شکمبه ای ماده خشک و پروتئین خام برخی مواد خوراکی با استفاده از روش کیسه های نایلونی م , دانش کشاورزی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۱/۱۲, صفحه ۱۰۱-۱۱۲
 85. رضا ولی زاده , استفاده از برگ زعفران در تغذيه دام , علوم و صنایع کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۱۲
 86. حیدر زرقی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , اثرات فیزیولوژیکی ویتامین E و سلنیوم بر سیستم ایمنی , ورم پستان مزمن و فعالیتهای تولید مثلی در گاو هلشتاین , علوم و صنایع کشاورزی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۷۷/۰۱, صفحه ۲۵-۳۲